Skola

Potřebné  do školy Domů

 

Elektrárny.pdf 

 

Měření a diagnostika

Zapracování

Zapracování Štěrba

Uloha1.doc

Uloha2.doc

Uloha3.doc

Uloha4.doc

Uloha5.doc

Uloha6.doc

Uloha7.doc

Uloha9.doc

Uloha10.doc

Uloha11.doc

Uloha12.doc

Ikt

Přehled datových typů v Pascalu

Přehled datových typů

Omezení typu Integer

Návrh traf